Click here for the English version.

Premye modèl mwen yo se te paran mwen yo. Apre sa, se te matant mwen ak tonton mwen yo. Mwen kwè se menm jan-an li ye pou anpil nan nou.

Pandan ke premye modèl mwen yo te toujou kontinye rete modèl mwen, lis la vin grandi. San ke mwen pa t’ konnen ke mwen ta pral antre nan domèn edikasyon yon jou, anpil nan pwofesè mwen yo (Ayiti ak Etazini) te modèl mwen tou. Se kounye-a mwen reyalize ke yo te enspire m’ plis ke anpil lòt nan chwa pwofesyonèl mwen, san mwen pa te menm rann mwen kont de sa touswit.

E ou menm, kiyès ki te modèl ou? Kiyès ki te enspire w’ lè ou t’ap grandi?

Click here for the English version.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s