Semèn pase-a, Ticket Magazine [@ticketmaghaiti] sot mete deyò on lis moun ke li deside rekonpanse nan domèn lakilti, mizik, etc. Anpil moun bat bravo. Konsa tou, anpil lòt koumanse plenyen sou rezo sosyal yo. 


Sa fè mwen reflechi epi poze tèt mwen kesyon sa-a: 

Eske se lè lasosyete ba nou ochan, bat bravo pou nou, nou sèlman santi nou regle on bagay ki gen enpak pozitif?


Mwen kwè si nou plis fokis sou enpak pozitif travay nou, nou chak ka reprezante “Personne de l’année” nan lavi omwen yon moun, menm si nou pa jwenn rekonpans nan men lasosyete.

Panse yon lòt jan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s