Skip to content

Month: August 2020

Uncategorized 0

Kiyès ki te modèl ou?

Premye modèl mwen yo se te paran mwen yo. Apre sa, se te matant mwen ak tonton mwen yo. Mwen kwè se menm jan-an li ye pou anpil nan nou. Pandan ke premye modèl mwen yo te toujou kontinye rete modèl mwen, lis la vin grandi. San ke mwen pa t’ konnen ke mwen ta pral antre nan domèn edikasyon […]

Uncategorized 0

Being a Life Cultivator

Twenty-two (22) years ago, a Thursday night like today, that United Airlines flight landed at the Outagamie County Regional Airport in Appleton, Wisconsin with a group international students (including me) among the passengers. I was that teenager who left my family for the first time in order to pursue a life-changing educational opportunity. On that day, my post high school […]